O projektu

Zpět do práce II. (2023 - 2026)
 
Projekt se zaměřuje na doplnění služeb úřadu práce pro nezaměstnané a neaktivní osoby 55+ a pečující osoby o malé děti v ITI Karlovarské aglomeraci. Poskytne individuální a komplexní podporu pro získání zaměstnání těchto cílových skupin a bude se snažit motivovat je k účasti a usnadní vstup na pracovní trh. Projekt také zvýší jejich sebevědomí a znalosti pro nalezení vhodného zaměstnání.
Aktivity projektu zahrnují oslovování účastníků a tvorbu osobních plánů (KA1), motivační aktivity (KA2), poradenskou a informační činnost (KA3), rekvalifikace (KA4) a zprostředkování zaměstnání s mzdovým příspěvkem (KA5). Projekt bude individuálně přizpůsoben potřebám každé podpořené osoby a nabídne podporu pro překonání překážek při vstupu na trh práce, včetně posilování psychické odolnosti a doplnění kvalifikace.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus a  a Evropského sociálního fondu.

 
Přehled zdrojů financování projektu (v Kč):
Celkové zdroje: 5 856 332,50
Celkové způsobilé výdaje: 5 856 332,50
Příspěvek une: 4 493 856,75
Národní veřejné zdroje:1 069 659,13
Podpora celkem: 5 563 515,88
Vlastní zdroj financování: 292 816,62
 
Zahájení projektu: 1.6.2023
Ukončení projektu: 31.5.2026
Doba trvání projektu: 36 měsíců
______________________________________________________________________________
 
Zpět do práce I. (2018-2021) Ukončeno

Cílem projektu je podpořit účastníky v hledání zaměstnání, ve zvýšení kreditu na trhu práce, provázat obsah vzdělávání účastníků s potřebami místního trhu práce, aktivizovat nezaměstnané nad 54 let a rodiče pečující o malé děti a nastartovat mezigenerační dialog. Cílem je zřízení min. pěti dotovaných pracovních míst na základě předběžné dohody se zaměstnavateli. Cílové skupiny mají specifické potřeby, které projekt saturuje individuálním přístupem.

Z workshopů (KA1) vzejde do konce projektu nejméně 47 osob podpořených min. 40 hodinami aktivit zvolených na základě vytvořeného osobního plánu. Pro zohlednění individuality lze aktivity volně kombinovat. Cílové skupiny osob pečujících o malé děti a osob starších 54 let jsou voleny záměrně s cílem podpořit mezigenerační výpomoc a výměnu zkušeností. Účastníci se mohou vzájemně podporovat, vytvoří mezi sebou sociální síť. V úvodní části projektu se zaměříme na oslovení zájemců a stanovení osobního plánu, ten bude průběžně vyhodnocován (KA1). Cílem motivačních aktivit (KA3) je poskytnout účastníkům informace o možnostech místního pracovního trhu a rozvinout základní kompetence za účelem snazšího uplatnění na trhu práce. E-learning zajistí udržitelnost projektu, moderní formou nabídne 20 hodinový kurz s tématy motivačního kurzu. Poradenská a inf. činnost (KA2) se zaměří především na demotivované účastníky, kteří potřebují zvýšenou individuální péči. Cílem rekvalifikačních kurzů (KA4) je připravit 25 účastníků na specifické pracovní podmínky našeho regionu. Spoluprací se zaměstnavateli (KA5) zajistíme práci pro min. 5 osob.

Přehled zdrojů financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje (Kč)6 820 875,00

Příspěvek Unie (Kč)5 797 743,75

Národní veřejné zdroje (Kč)1 023 131,25

Národní soukromé zdroje (Kč)0,00

Soukromé zdroje (Kč)0,00

Míra spolufinancování z ESI fondů (Kč)6 820 875,00

Celkové zdroje (Kč) 6 820 875,00

Termíny

Skutečné datum zahájení 1.4. 2018

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace: 31.3.2021

Bludiště logo

Aktuality

Začínáme nový projekt! Je Vám více než 55 let nebo jste rodiče dětí mladších 15 let a hledáte práci? Jsme tu pro Vás!